AYAKLI STAND

Ayaklı standlar, sahada satış amaçlı olarak en sık tipte kullanılan standlardır. Yüksek ürün sergileme kapasiteleri, görsel algılanırlığının yüksek olması ve satış noktasına ekstra teşhir alanı sağlaması sebepleri ile ürünün ve markanın öne çıkarılmasında en çok kullanılan standlardır.